Aktualnie składki wynoszą 500 zł w skali roku. Istnieje możliwość uiszczenia składek w dwóch ratach (po 250 zł).

Zgodę na rozłożenie płatności na raty musi wyrazić Zarząd po uprzedniej prośbie od opiekunów.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
Bank PKO SA I Oddział w Płocku
53 1240 3174 1111 0010 0575 5780