Stowarzyszenie K. F. „WISŁA PŁOCK”

ADRES: UL. Plac Generała Jarosława Dąbrowskiego 4 , 09-402 PŁOCK

TELEFON: 24 367 65 45

E -MAIL: skfwislaplock@plo.pl

NIP :  774-28-47-037

 KONTO: Bank PKO SA I Oddział w Płocku 53 1240 3174 1111 0010 0575 5780

Trenerzy  E-MAIL  :

ŁUKASZ ŚWIĄTEK : swiatek@skfwislaplock.com

JAROSŁAW STAWICKI : jaroslawstawicki@skfwislaplock.com

OLGIERD SĘK: olgieldsek@skfwislaplock.com

MAREK PRZYBYSZEWSKI: marekprzybyszewski@skfwislaplock.com

MICHAŁ KRÓLIKOWSKI: michalkrolikowski@skfwislaplock.com

CEZARIUSZ RACZKOWSKI: cezariuszraczkowski@skfwislaplock.com

PIOTR GÓRECKI: piotrgorecki@skfwislaplock.com